Årsmöte 2016

Välkommen till  SNF Borlängekretsens årsmöte onsdagen 16 mars kl 18.30-21.00

Mötet inleds med årsmötesförhandlingar sedan avslutar Jens Montelius Risberg mötet med att berätta och visa bilder om Dalarnas humlor.

Plats: Cafe peace &love, Borganäsvägen 39. Vi bjuder på fika.

Kontaktperson: Kristina Homman 0243-18484

Styrelsen Borlängekretsen

Kolonilotter

Är du intresserad av att odla ekologiska grönsaker och blommor men inte har någon mark? Då kan du kontakta kulturföreningen ”Nära Backa”  som har kolonilotter på Lergärdet/Tjärnaheden.

För mer information kontakta Ankara Nygårds, 070-650 39 10, narabackaodlarforening@gmail.com

Julfika 9:e december

Välkommen på julfika onsdagen den 9:e december på café Peace & Love, Borganäsvägen 39!

Fika och lyssna på Philipp Weiss som på olika sätt arbetar med att skapa en levande ekologisk landsbygd i Stjärnsund. Bland annat har han planterat en skogsträdgård. Se vidare under länken skogsträdgården.stjärnsund.nu

Kontaktperson Kristina Homman 0243-18484

Utflykt till Igelmyren

Söndagen 4 oktober kl 10.00 besöker vi Igelmyren vid Barkargärdet
Vi följer med Lars-Erik Nilsson och tittar på kulturspåren av torvfabriken och går den lilla vandringsleden runt Igelmyran. Då kommer vi förbi den intressanta skogen med bl.a. en nyckelbiotop och ett naturvårdsavtal där vi kan göra spännande fynd av tickor och andra vedsvampar.
Vi träffs vid skogsbilvägen som går in norrut precis på Tallbackskrönet, G:a Faluvägen, ca 500 m öster Barkagärdet. Ta med fikakorg! Det är blött bitvis så ta gärna på stövlarna!
Kontaktperson: Kristina Homman 0243-184 84

Spännande insekter på Rommehed!

Kom med på utflykt till Rommehedslägret!
Lördagen 30 maj kl 10-12.
Magnus Stenmark, biolog, kommer och berättar om de ovanliga insekter som finns på Rommehed och vad som kommer att göras för att de ska fortsätta att trivas på platsen. Vi tittar bland annat efter de ovanliga bin som finns. Praktbyxbi och guldsandbi kommer vi endast att få se på bild då de inte syns till förrän i slutet av juli.
Samling : Exercisfältet. Ta med fikakorg.
Kontaktperson:Kristina Berggren 070-251 87 53

Provkör gas- och elbil!

Förflytta dig miljövänligt!

Den 1 september inviger Borlänge Energi Dalarnas första tankstation för fordonsgas i Borlänge. Med anledning av det arrangerar Borlänge Energi en informationsträff den 14:e april kl 18:00-19:30 för oss i Naturskyddsföreningen där vi får veta mer om fordonsgas och provköra både el och gasbilar.

Läs mer här

 

Årsmöte i Borlänge

Årsmöte Borlänge 17 mars kl 19:00-21:00 på Liljegården, Borganäsvägen 22.
Årsmötesförhandlingarna avrundas med presentationer av verksamheten inom skogsnätverket och kemikalienätverket.
Diskussioner kommer även att hållas kring framtida inriktning på verksamheten.
Mötet bjuder på kaffe och smörgås.

Välkommen!

Program 2015

Det tryckta programmet ”Tuna Natur” kommer inte att skickas ut i år utan alla aktiviteter kommer att publiceras löpande på hemsidan samt annonseras i ”Dala Natur”. Även mailutskick görs till dem som har mailadress registrerad.