Natur och skog i Borlänge

På Borlänge kommuns webbplats presenteras naturreservaten som finns i kommunen. Länk till kommunens webb.

Man kan även besöka Naturkartan.

Det finns appar att ladda ner för Android eller IOS

Länsstyrelsen Dalarna informerar också om naturreservaten på sin webbplats. Där kan man också läsa om annan skyddad natur. Länk till länsstyrelsens webb.

Skogsstyrelsen har sin utmärkta karttjänst Skogens Pärlor.

Om du vill veta exakt var du är, ladda ner Min karta som app i mobilen, så kan du få koordinaterna och även se fastighetsgränser.

Om du ser rödlistade signalarter så är det ett bra tillfälle att rapportera dem på Artportalen direkt från den plats du hittar dem!

Skogskunskap

Vi har många skogskunniga personer i föreningen. Bland annat har ett stort arbete lagts ner på Gyllbergens Skogsrike. Några av medlemmarna har sedan 2013 i samarbete med Naturskyddsföreningens länsförbund och Dalarnas Ornitologiska Förening arbetat för att utöka skyddet av värdefulla naturskogsområden i närheten av Gyllbergens Naturreservat.

Från och med den 13/12 2022 har vi också en nybildad skogsgrupp i Borlängekretsen.

Att kretsen bildat Insamlingsstiftelsen Borlänges Naturarv är också ett uttryck för ambitionen att utöka skyddet av värdefull natur i kommunen.

Är Du Nyfiken på skog?

Läs och lär om skog och arter, hur man skyddar skogar, hur man ser åldern på en skog m.m.

Läs skogsbiologen Sebastian Kirppus kompendium över signal- och rödlistade arter Artkännedom signalarter del 1 och Artkännedom signalarter del 2!

Föreningen Skydda skogens broschyr Nyfiken på skog? – Skydda skogen ger en inblick i hur man kan jobba med skogen.

Patrik Nygrens Åldersbestämning av träd är lärorik.

Vill du veta mer om signalarter rekommenderar vi boken ”Skyddsvärd skog, naturvårdsarter och andra kriterier för naturvårdsbedömning”  av Johan Nitare, Skogsstyrelsen. Finns att köpa på Naturbutiken.

Ett annat tips är att använda ArtDatabankens webbsida Artfakta där man genom att välja ”Naturvård” får se om en art är en av Skogsstyrelsens signalarter, men man kan också få hjälp med artbestämning. Det går också att rapportera direkt till Artportalen därifrån.

Skogsdata 2022 från SLU. Aktuella uppgifter om de svenska skogarna från SLU Riksskogstaxeringen kan beställas eller laddas ner från Skogsdata | Externwebben (slu.se)

 

Är du skogsägare och vill bedriva kontinuitetsskogsbruk är detta något för dig: Start | NaturKulturförmedlingen (hyggesfritt.se)