Blomvandring på Tures äng

Härmed inbjudes till besök på naturreservatet Tures Äng i Tuna-Hästberg, med botanisk guidning av Anders Janols, lördag den 12/6 kl 10. För samåkning samling vid gamla turistbyrån på Stationsgatan i Borlänge från kl 9 och avresa senast 9:30. Läs mera på länken nedan: https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besoksmal/naturreservat/borlange/tures-ang.html Vi återkommer med mera information om slåtter med lie som kommer […]

Läs mer

Biologiska mångfaldens dag

Klimathotet är brådskande att göra något åt, men det går givetvis att med tillräckliga satsningar klara 1,5 gradersmålet! Hoten mot biologisk mångfald är på sätt och vis ett större problem, som bara delvis hänger ihop med klimatet. Det är en följd av vår överexploatering av natur i alla former. Och inte blir det bättre av […]

Läs mer

Rädda klimatet, svårt, men inte omöjligt!

Bill Gates redogör i sin bok ”How to avoid a climate disaster” för hur vi kan nå nollutsläpp av växthusgaser i tid för att undvika en klimatkatastrof. Praktiska och genomförbara förslag, utan att täcka världen med solpaneler och vindkraftverk, och utan att bygga mera vattenkraft, och förstås utan att elda upp skogen. Vi tror väl […]

Läs mer

Kallelse till digitalt årsmöte 2021

Kallelse till digitalt årsmöte, kretsstämma, för Naturskyddsföreningen i Borlänge Välkommen till deltagande över Webben! Tid : Torsdag 6 maj kl 18.30 Anmäl Dig senast 5 maj via https://shorturl.at/ekqOV Möteshandlingar: revisionsberättelse årsredovisning 2020 verksamhetsplan 2021 VÄLKOMMEN ATT DELTA STYRELSEN

Läs mer