Årsmöte och föredrag om solenergi

Måndagen den 13/3 höll Naturskyddsföreningens Borlängekrets sitt årsmöte på Matjes Emils Gård under ordförandeskap av Anders Lidén. Sedan föregående årsmöte har kretsen haft en hög aktivitet och en god medlemstillströmning. Ett trettiotal medlemmar deltog med engagemang i både formaliteter och diskussioner. Antalet styrelseledamöter utökades till nio, varav tre är nya för den här mandatperioden. Ordförande […]

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2023

Kallelse till Borlängekretsens årsmöte! Medlemmarna är välkomna till vårt årsmöte på Matjes Emils Gård i Borlänge måndagen den 13 mars kl 18:00. Efter mötesförhandlingar avslutas med föredrag om solenergi av Klaus Lorenz. Se årsmöteshandlingar under fliken Om föreningen!

Läs mer

Upprop till företagare i Borlänge: Nu kan du göra en insats för både klimatet och den biologiska mångfalden!

Sverige är ett av de länder som missar de mål man förbundit sig till i Parisavtalet för klimatet 2016. Med nuvarande klimatlöften är världen på väg mot en global uppvärmning på 2,4 – 2,8 grader. Långt över målsättningen i Parisavtalet att hålla uppvärmningen väl under 2 grader med sikte på 1,5 grader. Jordbruk, skogsbruk och […]

Läs mer

Fridays for future

Sedan en tid samlas klimataktivister varje fredag kl 17.00 vid gångtunneln mellan Kupolen och Ikea, närmast Kupolen. Vill du vara med så finns några skyltar/plakat på plats och vid behov kommer man överens om ett tillfälle att göra flera.

Läs mer