Vad är meningen med Naturskyddsföreningen?

Sedan den industriella revolutionen, som möjliggjordes av billig fossil energi, (kol, olja och naturgas) har jordens befolkning ökat från cirka 1 miljard i början av 1800-talet till drygt 7,8 miljarder idag. Och jordens befolkning ökar fortfarande. Samtidigt har vars och ens ekologiska fotavtryck ökat drastiskt. Samtidigt som folks levnadsstandard ökat betydligt har allt detta skett […]

Läs mer

Årsstämma 2022

Den 28 mars hölls årsstämman på Gammelgården i Borlänge, med 22 deltagare. Två styrelsemedlemmar lämnade och till den nya styrelsen invaldes istället Emma Eurenius och Olle Rydell. Börje Eriksson fick fortsatt förtroende att leda styrelsens arbete. Till ny valberedning utsågs Bernt Belt och Stig Hermansson. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan antogs. Hela protokollet kommer att läggas ut […]

Läs mer