Lördagens naturvandring ledde till Spånsans Fäbodar i Gyllbergens skogsrike

Vi som var med fick uppleva en fantastiskt fin dag som gick genom ett varierat landskap; äldre skiktad skog med nyckelbiotoper, yngre produktionsskog, myrmark och spår av kulturlämningar. Våra kunniga guider Lars-Erik Nilsson och Stig-Åke Svensson visade vägen, berättade om naturvärdesinventering och de olika biotoperna med organismerna som lever där. Det blev gott om spännande […]

Läs mer