Hjälp till att bekämpa invasiva arter!

Naturvårdsverket skriver:

”Invasiva främmande är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda.

Det är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och globalt och antalet främmande arter som blir invasiva ökar från år till år.

Det här är ett komplext miljöproblem där alla behöver hjälpa till och samarbeta för att vi ska kunna rå på det. Bäst stoppar vi de invasiva arterna genom att arbeta förebyggande, så att de inte kommer till Sverige eller sprids inom landet. De som ändå kommer hit måste snabbt upptäckas och bekämpas.”

Vi påbörjar nu på måndag ett projekt för att begränsa och lokalt utrota jättebalsamin, som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter.  Vi börjar på en fastighet i Berg i Borlänge, men hoppas att flera markägare vill ansluta sig till projektet efterhand, eftersom de faktiskt är skyldiga att ta bort denna art på sin mark. Kanadensiskt gullris är en annan art som är invasiv och som kommer att föreslås till en nationell förteckning av invasiva växter.

Nära naturreservatet Holmsjöarna växer mycket kanadensiskt gullris och jättebalsamin.

Kom och lär dig känna igen dessa växter och var med och bekämpa dem!

Var? Samlingsplats är andelsodlingen i Berg 81

När? Måndag 17 juni, 8 juli, 22 juli och 12 augusti kl. 10.00-16.00. Ytterligare ett tillfälle september/oktober.

För vem? Du som är 7-100 år

Arrangör: Naturskyddsföreningen i Borlänge i samarbete med Studiefrämjandet

Anmälan: Anmälan via e-post till borje@wingbeats.se

Övrig information:

Vi börjar med information om Naturskyddsföreningen och om Fältbiologerna. Sedan går vi igenom en kort utbildning i hur man identifierar dessa växter, hur man bekämpar dem enligt Naturvårdsverket och hur vi levererar dem på säkert sätt till Fågelmyra för destruktion. Projektet kommer att pågå i 5 år och stöds av Alvins Fond och avseende skolungdom av Borlänge kommun.

Vi bjuder på lunch/mellanmål i form av vegetariska smörgåsar, ekologisk frukt och dricka, som vatten, äppeljuice, te eller kaffe.

Transport kan ordnas för er som behöver.

Bildresultat för kanadensiskt gullris bild

Fira den Biologiska mångfaldens dag 22/5 med oss i Naturskyddsföreningen!

Hjälp till med att fixa nya bostäder till vilda bin!

Det tilltänkta området är på gränsen till ett gammalt sandtag. Här finns några gryt och marken är om inte sand så i alla fall sandig silt. Där ska vi röja fram solbelyst mark. Till detta behöver vi bågsågar, yxor (Jesper har några olika) samt kanske någon grensax. Vi skapar någon faunadepå av ris och tar med en batteridriven borrmaskin med lite olika borrar för att skapa hål i död ved som redan finns. Beroende på vilka som kommer kan vi försöka oss på inventering/dokumentering. Om många kommer finns ytterligare ett område med liknande utmaningar.

Allt sker på Jesper Elsanders fastighet ute i Berg, där även andelsodlingen ligger.

Ta gärna med egna verktyg, men det finns också sådana på plats.

22 maj 2024, 14.30–16.30.  Samlingsplats: Berg 81 eller Berg 83, 78192 Borlänge, parkera vid verkstaden eller hos Barbro! Vid behov av samåkning kontakta: borje@wingbeats.se

Vad är då biologisk mångfald (biodiversity)?

“Biologisk mångfald” eller biologisk diversitet avser variationen av livsformer inom ett givet ekosystem, biotop eller för hela jorden. Det inkluderar mångfalden inom arter, mellan arter och av ekosystem. Det är viktigt eftersom det bidrar till ekosystemens robusthet och motståndskraft, vilket är avgörande för alla livsformer på vår planet.

Naturvårdsverket har en bra beskrivning: Vad är biologisk mångfald? (naturvardsverket.se)

Den 29 november 2023 arrangerade vi en föreläsning med professorn vid Kew Gardens och Göteborgs Universitet Alexandre Antonelli om biologisk mångfald, hoten mot den och vad vi kan göra åt dem. Den baseras på hans bok ”Ett dolt universum”. Arrangerades av Naturskyddsföreningen Borlänge, Falun och Dalarna, Högskolan Dalarna samt Studiefrämjandet. Den finns att se här, klicka på länken: Ett Dolt Universum. Vill Du hoppa över introduktionen kan Du bara spola fram en bit.

Antonelli säger bl a:

”Den biologiska mångfalden är den mest värdefulla tillgång jorden ger oss. De flesta nu levande arter fanns långt före Homo sapiens, och människan skulle inte kunna existera utan naturens resurser och uppfinningsrikedom.
I dag är hotet mot jordens biologiska mångfald ett minst lika stort problem som klimatförändringarna. Invasiva arter, miljögifter, varmare klimat och mänsklighetens exploatering av tidigare orörd natur och unika ekologiska nischer för bebyggelse, odling och annan verksamhet har försatt en hel miljon arter i fara.”

Mer än en tredjedel av världens markytor och nästan 75 procent av sötvattenresurserna används nu till odling eller boskap. Människan har drastiskt förändrat jordens livsmiljöer. Enligt FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald har tre fjärdedelar av landmiljöerna och två tredjedelar av havsmiljöerna påverkats kraftigt av mänsklig verksamhet.

Av alla däggdjur på jorden utgör nu Homo Sapiens 36%, människans tamdjur 60% och de vilda djuren endast 4%. Av fåglarna är bara 30% vilda, resten kycklingar, höns, kalkoner, gäss och ankor. Inte är situationen bättre för de ryggradslösa djuren, som t ex insekterna. Även mångfalden av svampar, lavar och växter förloras i accelererande fart.

Man kan förundras över hur den nuvarande regeringen hanterat klimatpolitiken, för att inte ”vanligt folk” ska drabbas av höjda bränslepriser t ex.

I gårdagens DN skrev 10 moderatpolitiker en debattartikel om biologisk mångfald under den häpnadsväckande rubriken, som sammanfattar deras inställning, ”Växter och djur kan inte gå före människans behov”.

Uppenbarligen har de inte förstått något om betydelsen av biologisk mångfald.

Den 9 juni är det val till EU-parlamentet.

Snälla ni, rösta för både klimatets och den biologiska mångfaldens skull! EU betyder mycket i det sammanhanget.

Börje Eriksson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Borlänge

Pilgrimsvandring i Frostbrunnsdalen

På Kristi Himmelsfärdsdagen den 9/5 deltog Naturskyddsföreningen i en pilgrimsvandring i Frostbrunnsdalen tillsammans med Svenska Kyrkan och nätverket Pilgrim och Retreat.

Vi började med gökotta vid trefaldighetskällan med musik av Stora Tuna Spelmanslag och några ord av prästen Fredrik Linder. Även en pigg grönsångare underhöll oss.

Vi hade en kort men vacker vandring i underbar natur, med flera korta stopp för kontemplation och vid slutet samlades vi för samtal om den biologiska mångfalden och hoten mot den, som var dagens tema. Från oss deltog förutom undertecknad även Lars-Erik Nilsson med sin artkunskap och även Olle Rydell från vår styrelse.

Biologisk mångfald är den livsväv av gener, arter och ekosystem som omger oss människor och som vi är helt beroende av för vår överlevnad.

Intressant är att Naturskyddsföreningen i Borlänge bildades som Frostbrunnsdalens Djur- och Naturvårdsförening 1920 och bidrog aktivt till att bevara den biologiska mångfalden i dalen och till att det så småningom blev naturreservat.

För dig som vill läsa mera om Frostbrunnsdalens historia klicka på länken!

Börje Eriksson

Morgondagens gröna jobb i Borlänge, ny studiecirkel

Mycket kommer att ske i Borlänge de närmaste åren. Klimatkrisen och naturkrisen kan förändra förutsättningarna för många företag, vilket skapar osäkerhet. SSAB stänger varmvalsverket senast 2029. Northvolt har planer på katodfabrik i Kvarnsveden och det återstår att se vad det blir av det. En sak är säker: Det behövs många nya gröna arbetstillfällen i framtiden.

Vi startar därför en studiecirkel tillsammans med Studiefrämjandet för att släppa fram kreativa idéer om morgondagens gröna jobb.

Start måndag den 22 april. Första träffen kl 11 på adress Storsten 103, nära Ornäs.

Anmäl dig snarast till Studiefrämjandet Mitt, josephine.linder.stojsic@studieframjandet.se

De som anmäler sig får en kallelse med mera information.

Köp inte planteringsjord baserad på torv!

Nu när folk snart börjar plantera för fullt i trädgårdarna är det värt att påpeka att den mesta planteringsjord, som säljs på trädgårdsbutiker och lite varstans, nästan alltid är baserad på torv. Det är problematiskt för miljön. Torv är mossa som lagrats under långa tider, ibland hundratals år, och ur koldioxidsynpunkt lika illa som fossil olja, gas eller kol. Globalt binder torvmossarna dubbelt så mycket kol som skogarna. Vi behöver återställa myrarna, inte fortsätta bryta torv!

Läs om samma problem i Storbritannien: Sales of peat compost to gardeners to be banned from 2024 | Climate change | The Guardian

Läs också: Torvfri planteringsjord blir allt vanligare.

Torvbaserad jord är också dålig på att bibehålla både näring och fukt.

Så vad gör man då?

  1. Kompostera själv trädgårdsavfall! En bra kompost bidrar också till den biologiska mångfalden i din trädgård.
  2. Kompostera dessutom ditt köksavfall, Bokashi och/eller varmkompost. För hemkompost måste du anmäla till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Se info här!
  3. Det finns numera torvfri planteringsjord att köpa, från allt flera producenter som Weibulls, Wexthuset, Blomsterlandet, Plantagen och GroGreen, men även kedjor som Byggmax, Clas Ohlson och Bauhaus.
  4. Ställ krav på din affär att tillhandahålla torvfri jord!
  5. Läs mera här: Odla med torv-så påverkar det klimatet

Var uppmärksam på att det finns Krav-märkt jord som innehåller torv – bättre för den biologiska mångfalden, men absolut inte bra för klimatet!

 

Regeringen är med och stoppar EU:s naturrestaureringslag

Det har kallats den viktigaste naturlagstiftningen i EU sedan 1990-talet, men nu går den mot en osäker framtid till mötes. Sverige tillsammans med Ungern, Polen, Italien, Österrike, Belgien och Finland har stoppat möjligheterna för att anta den efterlängtade lagen om att återställa naturen (NRL). Frågan har nu skjutits på framtiden.

I november nåddes en överenskommelse om lagen som godkänts av medlemsstaternas representanter och den omröstning i rådet som planerats till måndagen den 25 mars skulle bara vara en formalitet. Men det satte Sverige och de andra ländernas agerande stopp för och går därmed mot vad en majoritet av befolkningen tycker, samt vad Europaparlamentet, forskare, företag och 19 medlemsstater är överens om.

Hård internationell kritik

Nätverket RestoreNature, som består av BirdLife Europe, ClientEarth, EEB och WWF EU är starkt kritiska:

Vi fördömer alla medlemsstater som inte stöder lagen – i bästa fall tyder det på en djup oförmåga att förstå den situation vi befinner oss i och vad den innebär för medborgarnas rättigheter. Att tillåta Viktor Orbán att sabotera NRL går stick i stäv med vetenskapen, medborgarnas oro, Europaparlamentets stöd och företagens stöd för lagen. Det är helt obegripligt och skrämmande att se NRL offras på altaret för populistiska antigröna känslor, utan någon rationell förklaring, och att se den demokratiska beslutsprocessen undergrävas.

Organisationerna uppmanar det belgiska ordförandeskapet och Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, att ingripa beslutsamt för att rädda åtminstone en del av strategin för biologisk mångfald.

Vår bästa chans

Enligt den lag som preliminärt antagits skulle EU-medlemmarna börja vända förlusten av biologisk mångfald på minst 20 procent av EU:s land- och havsområden före slutet av årtiondet, samtidigt som de tillsammans öppnar upp 25 000 km uppdämda vattenvägar och planterar 3 miljarder nya träd. Samtidigt fastställs mål för stegvis återställande av en rad specifika ekosystem, från sjögräsängar till utdikade torvmarker.

Naturvårdslagen är vår bästa chans att anpassa oss till förvärrad klimatpåverkan, avslutar RestoreNature.

Vad händer nu?

Om ingen lösning hittas kan hela lagstiftningen skjutas upp till efter EU-valet och nästa EU-kommission.

Det är skamligt att Sveriges regering låtit sig pressas av svensk skogsindustri så till den grad att man valt att rösta emot denna lag! Tänk på det när du röstar i EU-valet i juni! Det är viktigt att du röstar!

Vårkänslor

Nu när vårkänslorna börjar komma, tänker kanske många att man vill odla sin egen mat. Det betyder inte att man måste skaffa villa med egen trädgård! Varför inte anmäla sig till en andelsodling?

Andelsodlingen i Borlänge:

I byn Berg odlar ca 30 familjer ekologiska grönsaker tillsammans. Odlingen är helt fossilfri och fokus ligger på att bygga upp biologisk mångfald i jorden, men också i omgivningarna till odlingen. Kanske är du en framtida andelsodlare? Hör av dig till Jesper Elsander 0730-281842 för att bestämma en tid du kan komma på besök.

Några funderar kanske på att byta ut sin fossildrivna bil till en elbil. Men ännu bättre är förstås att ha bil bara när man verkligen behöver:

Bilpoolen i Borlänge:

För den som har körkort och behöver bil av och till: Att vara med i en bilpool innebär att dela bil och fasta kostnader med övriga i bilpoolen. En bilpool sänker dina kostnader för bil, du får alltid tillgång till en ny bil och du kan dessutom hjälpa till att minska klimatpåverkan.

Föreningen Bilpolarna i Borlänge startade redan 1999. På deras webbsida finns mer information om kostnader och hur det fungerar. Bilpolarna i Borlänge

Häng med på våra aktiviteter!

Efterhand lägger vi ut flera aktiviteter på vår hemsida, men redan nu kan du planera in fagning på Tures Äng och längre fram lieslåtter på samma äng, som är ett fantastiskt litet naturreservat i Tuna Hästberg.

Årsmöte för Naturskyddsföreningen i Borlänge

Måndagen den 11/3 hade vi årsmötet  på Matjes Emils Gård med ett trettiotal engagerade deltagare.

De stadgeenliga punkterna med val av styrelse, godkännande av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och ekonomisk redovisning gicks igenom utan några invändningar. Per Leijström lämnade styrelsen efter flera års gott arbete och Fältbiologernas Malte Lindberg blev ny styrelseledamot. I övrigt skedde inga förändringar i styrelsen. Omval skedde också av revisorer och valberedning.

Som inledning till årsmötet fick vi en mycket uppskattad presentation av Bilpolarna i Borlänge.

För den som har körkort och behöver bil av och till: Att vara med i en bilpool innebär att dela bil och fasta kostnader med övriga i bilpoolen. En bilpool sänker dina kostnader för bil, du får alltid tillgång till en ny bil och du kan dessutom hjälpa till att minska klimatpåverkan.

En egen bil står parkerad mycket mer än 90 % av tiden. Den tar upp plats, som kan användas bättre, och det har gått åt mycket råvaror och energi att framställa den. Det är dessutom dyrt och för många är medlemsskap i en bilpool mycket billigare, för de relativt få tillfällen när bil verkligen behövs.

Föreningen Bilpolarna i Borlänge startade redan 1999. På deras webbsida finns mer information om kostnader och hur det fungerar: Bilpolarna i Borlänge.

Vi har tidigare skrivit om behovet att ändra sättet vi transporterar oss och ökar vår frihet: Framtidens transporter i Borlänge.

Världen hotas av tre stora kriser – klimatförändringen, förlusten av natur och av föroreningar.

I takt med att infrastrukturen byggs ut och medelklassens materiella konsumtion växer i hög- och medelinkomstländer ökar också avfallet, utsläppen och förbrukningen av mark, vatten och material.

Ohållbar konsumtion och produktion är de främsta drivkrafterna bakom de tre kriser som enligt FN hotar planeten.

– Den ekonomiska modell vi har bygger på att vi kan fortsätta att ta resurser från naturen som om den vore oändlig och som om det fanns en oändligt stor soptunna där ute, säger Anders Wijkman, en av författarna till rapporten från FN:s resurspanel IRP. (Klicka på länken så kan du komma åt hela rapporten!)

– Det fungerade bra när vi inte var så många människor, men nu lever vi i en full värld.

Anders Wijkman är också känd för oss från föredraget i Borlänge i maj 2023 om Tillväxtens Gränser och Earth4All.

Skenande utvinning

De senaste 50 åren har utvinningen av naturresurser mer än tredubblats. Om inte trenden bryts kan den öka med ytterligare 60 procent till 2060, vilket äventyrar klimat- och miljömål.

Produktion inom jord- och skogsbruk står för 90 procent av förlusten av biologisk mångfald och tillsammans med utvinning och bearbetning av fossila bränslen, metaller och icke-metalliska mineral för mer än 60 procent av de globala utsläppen.

Men skillnaderna mellan rika och fattiga är stora. Höginkomstländer använder sex gånger mer resurser per invånare än låginkomstländer och orsakar tio gånger större utsläpp.

– Trots att vi överutnyttjar planeten är 4 miljarder människor väldigt fattiga. De måste få en standardökning och det förutsätter mer material. Det betyder att vi i den rika världen måste göra på ett annat sätt, säger Wijkman.

– Det finns ett moraliskt ansvar i den rika världen, eftersom vi har använt en stor del av resursutrymmet. Fattiga medborgares materiella konsumtion måste upp, och om inte det ska spränga planeten, måste vi alla göra mer med mindre.

Krävs omställning även av oss

Rapporten lyfter skattereformer, incitament till näringsliv och skärpt reglering av råvarumarknaden som några åtgärder. Men det krävs också ändrade vanor.

– De som påstår att vi inte behöver fundera över våra levnadsvanor har fel. Idén om att vi klarar både klimat och ekosystem genom att bara göra tekniken grönare håller inte. Det krävs en omställning, säger Wijkman.

– Det är en fråga om våra egna val, men också om konsumtionssystem och modeller. Det här är något som vi måste göra tillsammans, en uppgift för politiken, företagen och medborgarna.

Hur fungerar Borlänge?

Borlänge är med i Viable Cities, som syftar till klimatneutralitet 2030.

I kommunens Miljöstrategi 2021-2030, som är beslutad av kommunfullmäktige i september 2019, framgår det att Miljöstrategin utgår ifrån tre prioriteringar – inte bara Klimat, utan även Biologisk mångfald och Cirkulär ekonomi.

Det står mycket bra i denna strategi, men det står också ”Vi ska bygga trevliga boendemiljöer så att Borlänge fortsätter att växa och är en attraktiv bostadsort för fler”.

Det har visat sig att man från politiskt håll vill bygga ut staden på både åkermark och skog, något som inte främjar vare sig klimatet eller den biologiska mångfalden. Eftersom folkmängden i Borlänge minskar långsamt sedan 2019, undrar man om man vill omlokalisera dem som bor i centrum ut till periferin av någon anledning. Det är ju helt fel väg att gå om man bryr sig om sin Miljöstrategi, eller för den delen kommunens ekonomi.

Mycket talar för att hela Sverige om bara några år har en minskande folkmängd, som så många andra länder i Europa och Asien. Utvecklade länder med stabil eller minskande befolkning bör sluta bekämpa dessa trender och istället anamma dem. Precis som små befolkningsökningar i rika länder kan skapa stora utsläppsökningar, kan befolkningsminskningar i rika länder ha stora fördelar för utsläppen framöver.

Man kan också ställa sig frågan: Hur skaffar sig politikerna kunskap för de stora beslut de fattar i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och i nämnderna? Hur många läser detta och reflekterar över sina egna beslut?

”Utbildning är det mest kraftfulla vapen som vi kan använda för att förändra världen!” (Nelson Mandela)