Värdegrund

 

Genom decennierna har föreningens stora uppgift varit att skydda och vårda naturen och att väcka människors intresse och kärlek för naturen. Vikten av detta har ökat med ökad befolkning och exploatering av naturresurser och ackumulerade avfall i jord, vatten och luft. Ofta är det svårt att se sambandet mellan vardagsbeteendet och skadorna på naturen. Av det skälet har ytterligare en uppgift för föreningen blivit att sprida fördjupad kunskap och respekt för de komplexa ekologiska sambanden.