Skogsgruppen i Borlänge

Den 13/12 bildades vår nya skogsgrupp.

Totalt är det 12 deltagare som anmält intresse för att bilda en skogsgrupp. Målet med skogsgruppen är att möta ett ökat intresse för skog och kunskapsinhämtning om skog. Det finns en stor oro över omfattande avverkningsverksamhet efter omaronderingen i Borlänge kommun. I många av områdena som hotas av hyggesavverkning finns en hel del rödlistade arter. Sammankallande för Skoggruppen är Niklas Rehn.

Kommande träff 28/1 2023 utomhus nära Gyllbergen. Gruppen får närmare information om samlingsplats och tid.