Skogsgruppen i Borlänge

Den 13/12 2022 bildades vår nya skogsgrupp i Naturskyddsföreningen i Borlänge.

Totalt var det 12 deltagare som anmält intresse för att bilda en skogsgrupp. Målet med skogsgruppen är att möta ett ökat intresse för skog och kunskapsinhämtning om skog. Det finns en stor oro över omfattande avverkningsverksamhet efter omarronderingen i Borlänge kommun. I många av områdena som hotas av hyggesavverkning finns en hel del rödlistade arter.

Kontaktuppgift: borlange@naturskyddsforeningen.se

Första träff 28/1 2023 utomhus nära Gyllbergen. Gruppen får närmare information om samlingsplats och tid för kommande träffar.