𝘐𝘯𝘷𝘪𝘨𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘷 𝘯𝘢𝘵𝘶𝘳𝘳𝘦𝘴𝘦𝘳𝘷𝘢𝘵𝘦𝘵 𝘛𝘶𝘳𝘦𝘴 Ä𝘯𝘨 – 𝘮𝘦𝘳 𝘴𝘬𝘺𝘥𝘥𝘢𝘥 𝘮𝘢𝘳𝘬 𝘪 𝘉𝘰𝘳𝘭𝘢̈𝘯𝘨𝘦 𝘬𝘰𝘮𝘮𝘶𝘯!

I lördags, 28 augusti, blev naturbetesmarken i Tuna-Hästberg officiellt naturreservat. Representanter för länsstyrelsen var på plats för ceremonin. Tillsammans med bygdens egen sakkunnige eldsjäl Anders Janols bjöds det på information om naturvård i Dalarna, bildvisning i bystugan och en guidad vandring genom reservatet. Och enbärsdricka så klart! Svampen på bilden heter Sepiavaxskivling. Dess latinska artnamn är […]

Läs mer