Styrelsen

Kontakt: borlange@naturskyddsforeningen.se (når hela styrelsen)

Ordförande 
Torbjörn Thalin
Tfn:076- 769 04 91                      0243/22 30 62

E-post: torbjornthalin@gmail.com

Vice ordförande: ————

Kassör

Göran Vikar

Tel; 070-200 57 96

E-post: goran.vikar@yahoo.com

 

Sekreterare: ————-

Ordinarie ledamot:
Per Leijström

Tel: 070-536 31 13

E-post; per@leijström@rommebild.se

Ordinarie ledamot

Nanette Nygårds

Tel:070-940 22 40

E-post: nanette09@hotmail.com

 

Ordinarie ledamot

Lena Hansson

Tel: 073-800 64 08

E-post: lena_lmh@hotmail.com

Suppleant

Olof Rydell

070-717 85 11

E-post:  olle.rydell7@gmail.com

Suppleant

Börje Eriksson

Tel: 070-572 57 34

E-post: borje@wingbeats.se

Suppleant

Elisabet Lindow

Tel: 0243/198 50

E-post: els@telia.com