Styrelsen

Kontakt: borlange@naturskyddsforeningen.se (når hela styrelsen)

Ordförande:

Börje Eriksson

070-5725734                  

E-post: borje@wingbeats.se

Ordinarie ledamot och kassör:

Göran Vikar

070-200 57 96

Ordinarie ledamot och representant i Länsförbundet:

Olle Rydell

0243-23 90 77

Ordinarie ledamot:

Lena Hansson

073-800 64 08

Ordinarie ledamot:

Malte Lindberg (Fältbiologerna)

073-322 86 40

Ordinarie ledamot och webbansvarig:

Nanette Nygårds

070-940 22 40

Ordinarie ledamot och ansvarig för skogsgruppen:

Niklas Rehn

073-660 94 48

Ordinarie ledamot:

Catrin Wallinder

0763-25 25 21

Ordinarie ledamot:

Anna-Lena Thomsson

0730-6000 57

Adjungerad ledamot (sedan 9/10 2023) avseende projekt invasiva växter i Berg

Jesper Elsander