Styrelsen

Kontakt: borlange@naturskyddsforeningen.se (når hela styrelsen)

Ordförande samt webbredaktör:
Carl Delbom
Tfn: 073-67 72 444
carldelbom@gmail.com

Vice ordförande:
Torbjörn Thalin

Kassör:
Stig Hermansson

Sekreterare:
Kristina Berggren

Ordinarie ledamot:
Per Leijström

Ordinarie ledamot:
Olle Rydell

Suppleant:
Lena Hansson

Suppleant:
Elisabet Lindow

Suppleant:
Göran Vikar