Bevara Runnområdet för kommande generationer!

Vi har lämnat ett samrådsyttrande från Borlängekretsen av Naturskyddsföreningen över fördjupad översiktsplan för Runn. Kortfattat sammandrag: Nödvändigheten av att bevara biologisk mångfald och minska klimatpåverkan gör att vi ifrågasätter planerna på en ny stadsdel för 20 000 invånare, när prognoserna dessutom talar emot en sådan folkökning, som väl är. Någon riktig miljökonsekvensbeskrivning saknas. Vi ger […]

Läs mer

Förslag inför Black Friday och julhandeln

För Dig som är trött på alla erbjudanden att köpa billiga prylar, producerade i något låglöneland med hjälp av billig fossil energi, finns det många bättre alternativ. Vi har hittat på ännu ett smart alternativ: Värna naturen i Borlänge! Allmänhet, organisationer och företag etc. kan genom gåvor, donationer, testamenten m m, värna natur och klimat […]

Läs mer