Elektrifieringens baksidor

Många medlemmar och andra naturvänner vill satsa på elektrifiering av samhället, för att minska klimatpåverkan. Samtidigt tycker många att vi inte ska ha flera gruvor med mineralbrytning i Sverige. Det är uppriktigt sagt svårt att ha båda ståndpunkterna med tanke på under vilka omständigheter kobolt bryts i Kongo för att tillverka batterier. Här är en […]

Läs mer

Komplettera dina uppgifter!

Vi har många medlemmar, inklusive familjemedlemmar, som inte lämnat vare sig personnummer eller mailadress. Utan personnummer räknas inte medlemmarna vid inrapportering till Riksförbundet. Utan mailadress har vi svårt att kommunicera mer er. På den här länken kan man skriva in sin familjs uppgifter: https://www.naturskyddsforeningen.se/komplettera/ Sprid gärna detta till andra medlemmar!

Läs mer