Framtidens transporter i Borlänge ökar din frihet!

Bilar som drivs med fossila drivmedel kommer helt säkert att fasas ut, men att fortsätta köra bil som nu, men med eldriven bil är inte ett vettigt alternativ, med tanke på de ökande råvarubehoven och miljökonsekvenserna som kommer av batteriproduktion och elproduktion. Borlängebon gör i snitt 2,3 resor per person och dag. Merparten av dessa […]

Läs mer

Vad gör vi i Borlängekretsen?

Hittills har vi under sommaren genomfört: 26/6 Blomstervandring vid Bagghyttan, Tuna Hästberg. Bl a förbi orkidévägen (Del av NF:s Världens största blomsteräng). Guidning av Anders Janols. Ett tiotal personer deltog. 29 juli Kortkurs i ängsslåtter med lie för nybörjare, Tures Äng vid efterbetesfållan. Vi var sex deltagare. 29 juli Slåtter av Tures Äng i Tuna […]

Läs mer

Den Biologiska Mångfaldens Kyrkogård

En alternativ rubrik kunde vara: I Väntan På Kremering. I söndags den 10 september hade vi en utflykt på temat Den Biologiska Mångfaldens Kyrkogård. Kanske det var den dystra rubriken, eller att folk blivit skrämda av ett utbrott av afrikansk svinpest i trakten av Norberg och Fagersta som lett till tillträdesförbud till skogen i just […]

Läs mer