Det har länge varit dags att ställa om – fritt fram för hyggesfritt 👍

I lördags 27/8 hölls en viktig och engagerande föreläsning om Hållbart Skogsbruk i Borlänge. Bonnie Nilzon, skogstekniker med lång erfarenhet av skogsbruk, berättade om hyggesbrukets myter och hållbart produktiva metoder – utan hyggen!   ”Naturkultur är ett sätt att bruka skogen som utgår från trädens naturliga växtsätt där träd av olika storlek växer blandat” Läs […]

Läs mer

Årets slåtter på Tures Äng

Lördagen den 30 juli deltog ett antal eldsjälar vid slåttern av Tures Äng i Tuna-Hästberg och vi hade ett strålande väder. Naturskyddsföreningen har ansvarat för slåtter av ängen i 32 år, och det har blivit tradition att vi bjuder på fika och antingen Anders Janols eller paret Homman bjuder på enbärsdricka, och årets dricka var […]

Läs mer