Hjälp till att bekämpa invasiva arter!

Naturvårdsverket skriver: ”Invasiva främmande är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda. Det är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och […]

Läs mer

Pilgrimsvandring i Frostbrunnsdalen

På Kristi Himmelsfärdsdagen den 9/5 deltog Naturskyddsföreningen i en pilgrimsvandring i Frostbrunnsdalen tillsammans med Svenska Kyrkan och nätverket Pilgrim och Retreat. Vi började med gökotta vid trefaldighetskällan med musik av Stora Tuna Spelmanslag och några ord av prästen Fredrik Linder. Även en pigg grönsångare underhöll oss. Vi hade en kort men vacker vandring i underbar […]

Läs mer

Morgondagens gröna jobb i Borlänge, ny studiecirkel

Mycket kommer att ske i Borlänge de närmaste åren. Klimatkrisen och naturkrisen kan förändra förutsättningarna för många företag, vilket skapar osäkerhet. SSAB stänger varmvalsverket senast 2029. Northvolt har planer på katodfabrik i Kvarnsveden och det återstår att se vad det blir av det. En sak är säker: Det behövs många nya gröna arbetstillfällen i framtiden. […]

Läs mer

Köp inte planteringsjord baserad på torv!

Nu när folk snart börjar plantera för fullt i trädgårdarna är det värt att påpeka att den mesta planteringsjord, som säljs på trädgårdsbutiker och lite varstans, nästan alltid är baserad på torv. Det är problematiskt för miljön. Torv är mossa som lagrats under långa tider, ibland hundratals år, och ur koldioxidsynpunkt lika illa som fossil […]

Läs mer

Regeringen är med och stoppar EU:s naturrestaureringslag

Det har kallats den viktigaste naturlagstiftningen i EU sedan 1990-talet, men nu går den mot en osäker framtid till mötes. Sverige tillsammans med Ungern, Polen, Italien, Österrike, Belgien och Finland har stoppat möjligheterna för att anta den efterlängtade lagen om att återställa naturen (NRL). Frågan har nu skjutits på framtiden. I november nåddes en överenskommelse […]

Läs mer

Vårkänslor

Nu när vårkänslorna börjar komma, tänker kanske många att man vill odla sin egen mat. Det betyder inte att man måste skaffa villa med egen trädgård! Varför inte anmäla sig till en andelsodling? Andelsodlingen i Borlänge: I byn Berg odlar ca 30 familjer ekologiska grönsaker tillsammans. Odlingen är helt fossilfri och fokus ligger på att bygga […]

Läs mer

Årsmöte för Naturskyddsföreningen i Borlänge

Måndagen den 11/3 hade vi årsmötet  på Matjes Emils Gård med ett trettiotal engagerade deltagare. De stadgeenliga punkterna med val av styrelse, godkännande av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och ekonomisk redovisning gicks igenom utan några invändningar. Per Leijström lämnade styrelsen efter flera års gott arbete och Fältbiologernas Malte Lindberg blev ny styrelseledamot. I övrigt skedde inga förändringar […]

Läs mer

Världen hotas av tre stora kriser – klimatförändringen, förlusten av natur och av föroreningar.

I takt med att infrastrukturen byggs ut och medelklassens materiella konsumtion växer i hög- och medelinkomstländer ökar också avfallet, utsläppen och förbrukningen av mark, vatten och material. Ohållbar konsumtion och produktion är de främsta drivkrafterna bakom de tre kriser som enligt FN hotar planeten. – Den ekonomiska modell vi har bygger på att vi kan […]

Läs mer