Överge det koloniala tänkandet om naturen!

Nyligen kunde vi läsa i lokalpressen om hur Stora Enso vill minska älgstammen och hur Jägarförbundet i Dalarna istället vill öka den. Vi har också kunnat läsa om skogsägare som klagar på att de inte får avverka all den skog de vill p g a höga naturvärden. Alla dessa har fel utgångspunkt, nämligen att naturen […]

Läs mer

Ny föreläsning den 29/11 om Biologisk mångfald

Öppen föreläsning i samarbete med Naturskyddsföreningarna i Falun, i Dalarna, Högskolan och Studiefrämjandet med prof. Alexandre Antonelli ETT DOLT UNIVERSUM – JORDENS OKÄNDA BIOLOGISKA MÅNGFALD Professor Alexandre Antonelli vid Kew Gardens i London och även knuten till Göteborgs universitet ger en föreläsning på länk från London. Vi visar detta på storbildsskärm vid Högskolan i Falun. […]

Läs mer

Trevligt Höstlov

Vandring och korvgrillning med Fältbiologerna I år deltar vi tillsammans med Fältbiologerna med en aktivitet under höstlovet: Vad: Är du intresserad av miljöfrågor eller att vara ute i naturen? Vill du veta mer om hur du kan göra skillnad och samtidigt ha kul med andra unga? Då är det här en perfekt aktivitet för dig. […]

Läs mer

Framtidens transporter i Borlänge ökar din frihet!

Bilar som drivs med fossila drivmedel kommer helt säkert att fasas ut, men att fortsätta köra bil som nu, men med eldriven bil är inte ett vettigt alternativ, med tanke på de ökande råvarubehoven och miljökonsekvenserna som kommer av batteriproduktion och elproduktion. Borlängebon gör i snitt 2,3 resor per person och dag. Merparten av dessa […]

Läs mer

Vad gör vi i Borlängekretsen?

Hittills har vi under sommaren genomfört: 26/6 Blomstervandring vid Bagghyttan, Tuna Hästberg. Bl a förbi orkidévägen (Del av NF:s Världens största blomsteräng). Guidning av Anders Janols. Ett tiotal personer deltog. 29 juli Kortkurs i ängsslåtter med lie för nybörjare, Tures Äng vid efterbetesfållan. Vi var sex deltagare. 29 juli Slåtter av Tures Äng i Tuna […]

Läs mer

Den Biologiska Mångfaldens Kyrkogård

En alternativ rubrik kunde vara: I Väntan På Kremering. I söndags den 10 september hade vi en utflykt på temat Den Biologiska Mångfaldens Kyrkogård. Kanske det var den dystra rubriken, eller att folk blivit skrämda av ett utbrott av afrikansk svinpest i trakten av Norberg och Fagersta som lett till tillträdesförbud till skogen i just […]

Läs mer

Tillväxtens Gränser och Earth4All med Anders Wijkman

I går eftermiddag hade vi äntligen möjligheten att höra Anders Wijkman, som själv är hedersordförande för Romklubben, berätta om Tillväxtens Gränser, som Romklubben gav ut 1972 och framförallt om uppföljaren Earth4All från 2022. Han talade om bakgrundsanalyserna och framförallt vad vi måste göra för att skifta till en hållbar värld. Mänskligheten balanserar på randen till […]

Läs mer

Klimatkväll på Kulturhuset i Stockholm

Ett kort referat från Klimatkväll på Kulturhuset i Stockholm den 20 april arrangerat av DN och med medverkan av Johan Rockström, Åsa Wikforss. Lisa Röstlund m.fl. Den stora hörsalen var fullsatt och alla kom inte in. Moderator var Björn Wiman, kulturchef på DN. Johan Rockström inledde med att FN:s klimatrapport visade att klimatförändringarna går fortare […]

Läs mer

Klädbytardagen med uggleföredrag

I lördags genomförde Naturskyddsföreningen Klädbytardagen över hela Sverige, även vid Equmeniakyrkan i Borlänge, för att medvetandegöra att vi måste minska resursanvändningen på vår ändliga planet och ett sätt är att återanvända kläder. Trots konkurrens från Borlänge Vårmarknad och ett väder som inbjöd till utomhusaktiviteter så bytte något hundratal plagg ägare. Kläder som blev över lämnas […]

Läs mer

Årsmöte och föredrag om solenergi

Måndagen den 13/3 höll Naturskyddsföreningens Borlängekrets sitt årsmöte på Matjes Emils Gård under ordförandeskap av Anders Lidén. Sedan föregående årsmöte har kretsen haft en hög aktivitet och en god medlemstillströmning. Ett trettiotal medlemmar deltog med engagemang i både formaliteter och diskussioner. Antalet styrelseledamöter utökades till nio, varav tre är nya för den här mandatperioden. Ordförande […]

Läs mer