EU-parlamentets beslut att restaurera natur

Den 27 februari röstade en majoritet i EU-parlamentet ja till att införa en lag om att återställa natur. Det är en mycket viktig lag som kan bidra till att vända den negativa trenden för vår natur och den värdefulla biologisk mångfald som vi alla är beroende av. Det är den första stora lagstiftningen om biologisk […]

Läs mer

Fiskarnas Rike

I går kunde intresserade lyssna till ett fascinerande och inspirerande föredrag om Fiskarnas Rike på Cozmoz i Borlänge. Det är Studiefrämjandet och Sportfiskarna som arrangerar en föredragsturné om livet i våra svenska vatten. Den stora publiken fick se och lära sig förstå våra fiskar och vattenvarelser på ett sätt som många säkert aldrig reflekterat över. […]

Läs mer

Dags att sluta fred med naturen!

Jag fick nyligen in en debattartikel i Dalademokraten om att överge vårt koloniala förhållande till naturen, dvs vårt erövringskrig.  I stort sett samma text finns på vår hemsida nedan. På hemsidan finns flera artiklar om t ex den ”gröna” omställningens konsekvenser för naturen. Det måste vara möjligt att hålla båda tankarna i huvudet samtidigt: Vi […]

Läs mer

Julklappstips

Finns det något bättre än en gåva till Insamlingsstiftelsen Borlänges Naturarv för nuvarande och framtida generationer. Stiftelsens ändamål är att genom markköp, markbyte eller på annat sätt, säkerställa skyddet av ekologiskt särskilt känsliga miljöer såsom t ex orörd natur, områden med utrotningshotade arter, variationsrika marker, kulturhistoriskt intressanta naturområden eller områden som på annat sätt kan […]

Läs mer

Lussefika med Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen i Borlänge hade i år sin traditionella Luciaträff på Café Backa. Ett trettiotal medlemmar hörde Niklas Rehn hålla ett fint föredrag om skog. Riktig skog med alla dess olika ekosystem, som vi måste värna och återställa för vår och kommande generationers framtid, och för naturens egen skull. På träffen bestämdes också att vi skriver […]

Läs mer

Grön revolution och grön omställning

Märkliga begrepp, som letat sig in i vardagsspråket, men sällan betyder vad vi tror. Två artiklar ur DN den 12/12: Anita Goldman: En gigantisk näringskris sveper över världen – DN.se Som PDF: Gigantisk näringskris A Goldman Josefin Olevik: RIP den gröna omställningen – DN.se Som PDF: Grön omställning J Olevik  

Läs mer

Överge det koloniala tänkandet om naturen!

Nyligen kunde vi läsa i lokalpressen om hur Stora Enso vill minska älgstammen och hur Jägarförbundet i Dalarna istället vill öka den. Vi har också kunnat läsa om skogsägare som klagar på att de inte får avverka all den skog de vill p g a höga naturvärden. Alla dessa har fel utgångspunkt, nämligen att naturen […]

Läs mer

Ny föreläsning den 29/11 om Biologisk mångfald

Öppen föreläsning i samarbete med Naturskyddsföreningarna i Falun, i Dalarna, Högskolan och Studiefrämjandet med prof. Alexandre Antonelli ETT DOLT UNIVERSUM – JORDENS OKÄNDA BIOLOGISKA MÅNGFALD Professor Alexandre Antonelli vid Kew Gardens i London och även knuten till Göteborgs universitet ger en föreläsning på länk från London. Vi visar detta på storbildsskärm vid Högskolan i Falun. […]

Läs mer