Allt hänger ihop…

De svenska rovdjuren hotas idag av ett hårt jakttryck (skyddsjakt, licensjakt och tjuvjakt), men i vissa fall också inavel. Och inte minst av politiken! Riksdagen vill t ex sänka lägstanivån för vargstammen från 300 individer till 170, när det i själva verket skulle behövas långt flera än 300 individer och regelbunden invandring österifrån till Sverige […]

Läs mer

Finns det idéer därute om projekt som kan få LONA-bidrag?

LONA är den största nationella satsningen hittills för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård. Inom LONA finns tre bidragsområden – ordinarie LONA, LONA våtmark och år 2020–2022 även pollineringsprojekt inom LONA. Det som skiljer områdena åt är att våtmarksprojekt inom LONA kan beviljas bidrag med upp till 90 procent, medan […]

Läs mer

Stoppa kalhyggesbruket!

Naturskyddsföreningen har länge ansett att kalhyggen hotar den biologiska mångfalden och dessutom är en styggelse ur klimatsynpunkt. Skogsindustrin, som är en av de starkaste lobbygrupperna som finns i Sverige, har framhärdat att det som är bra för dem naturligtvis är bra för miljön. Det har regeringen hittills gått på, trots att EU vill stoppa det. […]

Läs mer

Det har länge varit dags att ställa om – fritt fram för hyggesfritt 👍

I lördags 27/8 hölls en viktig och engagerande föreläsning om Hållbart Skogsbruk i Borlänge. Bonnie Nilzon, skogstekniker med lång erfarenhet av skogsbruk, berättade om hyggesbrukets myter och hållbart produktiva metoder – utan hyggen!   ”Naturkultur är ett sätt att bruka skogen som utgår från trädens naturliga växtsätt där träd av olika storlek växer blandat” Läs […]

Läs mer

Årets slåtter på Tures Äng

Lördagen den 30 juli deltog ett antal eldsjälar vid slåttern av Tures Äng i Tuna-Hästberg och vi hade ett strålande väder. Naturskyddsföreningen har ansvarat för slåtter av ängen i 32 år, och det har blivit tradition att vi bjuder på fika och antingen Anders Janols eller paret Homman bjuder på enbärsdricka, och årets dricka var […]

Läs mer

Natursnokarna startar i Borlänge

Vill du bli natursnoksledare i Borlänge? Var med och bidra till att 𝒗𝒂𝒓𝒆𝒏𝒅𝒂 𝒖𝒏𝒈𝒆 𝒔𝒌𝒂 𝒌𝒂̈𝒏𝒏𝒂 𝒔𝒊𝒈 𝒉𝒆𝒎𝒎𝒂 𝒊 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆𝒏! Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet. Som ledare behöver du inte vara något slags naturexpert, biolog eller pedagog. Det räcker långt med intresse och sunt förnuft, så kan du delta i utbildning och sedan leda […]

Läs mer

Vad är meningen med Naturskyddsföreningen?

Sedan den industriella revolutionen, som möjliggjordes av billig fossil energi, (kol, olja och naturgas) har jordens befolkning ökat från cirka 1 miljard i början av 1800-talet till drygt 7,8 miljarder idag. Och jordens befolkning ökar fortfarande. Samtidigt har vars och ens ekologiska fotavtryck ökat drastiskt. Samtidigt som folks levnadsstandard ökat betydligt har allt detta skett […]

Läs mer

Köp inte planteringsjord baserad på torv!

Nu när folk snart börjar plantera för fullt i trädgårdarna är det värt att påpeka att den mesta planteringsjord, som säljs på trädgårdsbutiker och lite varstans, nästan alltid är baserad på torv. Det är problematiskt för miljön. Torv är mossa som lagrats under långa tider, ibland hundratals år, och ur koldioxidsynpunkt lika illa som fossil […]

Läs mer

Årsstämma 2022

Den 28 mars hölls årsstämman på Gammelgården i Borlänge, med 22 deltagare. Två styrelsemedlemmar lämnade och till den nya styrelsen invaldes istället Emma Eurenius och Olle Rydell. Börje Eriksson fick fortsatt förtroende att leda styrelsens arbete. Till ny valberedning utsågs Bernt Belt och Stig Hermansson. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan antogs. Hela protokollet kommer att läggas ut […]

Läs mer