Följ med på Svamputflykt söndagen 11 september

Årets svamputflykt går N-NV om Amsberg. Området har en fin miljö för många olika svampar och Anders Janols  guidar oss bland riskor och flugsvampar. Samling kl 9.30 vid Maserhallens parkering eller kl 10. 00 vid avtagsvägen från väg 293 till motorstadion i Amsberg (Sväng höger, om ni kommer från Borlänge, från Rv 70/E16 mitt emot […]

Läs mer

Slåtter av Tures Äng lördagen den 30:e juli

Dags att slå vår fina äng i Tuna- Hästberg och njuta av sommaren! Redskap finns att låna men om du har egen räfsa och lie så ta gärna med dem. I år har Naturskyddsföreningen i Borlänge varit med och slagit Tures Äng i 25 säsonger så det blir extra festligt tilltugg vid fikat. Dessutom firar […]

Läs mer

Vilda Blommornas Dag den 19: juni

Vi tittar på växter vid Finnsåsens fd fäbod som ligger 15 km SV om Borlänge. Om vi har tur får vi se mästerrot, rödfibbla, månlåsbräken och flera andra arter som finns kvar sedan fäbodepoken.  Anders Janols är vår guide. Ta med eget fika. Samling kl 9.20 vid Maserhallens parkering för samåkning eller kl 10.00 framför […]

Läs mer

Årsmöte 2016

Välkommen till  SNF Borlängekretsens årsmöte onsdagen 16 mars kl 18.30-21.00 Mötet inleds med årsmötesförhandlingar sedan avslutar Jens Montelius Risberg mötet med att berätta och visa bilder om Dalarnas humlor. Plats: Cafe peace &love, Borganäsvägen 39. Vi bjuder på fika. Kontaktperson: Kristina Homman 0243-18484 Styrelsen Borlängekretsen

Läs mer

Kolonilotter

Är du intresserad av att odla ekologiska grönsaker och blommor men inte har någon mark? Då kan du kontakta kulturföreningen ”Nära Backa”  som har kolonilotter på Lergärdet/Tjärnaheden. För mer information kontakta Ankara Nygårds, 070-650 39 10, narabackaodlarforening@gmail.com

Läs mer

Julfika 9:e december

Välkommen på julfika onsdagen den 9:e december på café Peace & Love, Borganäsvägen 39! Fika och lyssna på Philipp Weiss som på olika sätt arbetar med att skapa en levande ekologisk landsbygd i Stjärnsund. Bland annat har han planterat en skogsträdgård. Se vidare under länken skogsträdgården.stjärnsund.nu Kontaktperson Kristina Homman 0243-18484

Läs mer

Utflykt till Igelmyren

Söndagen 4 oktober kl 10.00 besöker vi Igelmyren vid Barkargärdet Vi följer med Lars-Erik Nilsson och tittar på kulturspåren av torvfabriken och går den lilla vandringsleden runt Igelmyran. Då kommer vi förbi den intressanta skogen med bl.a. en nyckelbiotop och ett naturvårdsavtal där vi kan göra spännande fynd av tickor och andra vedsvampar. Vi träffs […]

Läs mer

Spännande insekter på Rommehed!

Kom med på utflykt till Rommehedslägret! Lördagen 30 maj kl 10-12. Magnus Stenmark, biolog, kommer och berättar om de ovanliga insekter som finns på Rommehed och vad som kommer att göras för att de ska fortsätta att trivas på platsen. Vi tittar bland annat efter de ovanliga bin som finns. Praktbyxbi och guldsandbi kommer vi […]

Läs mer

Provkör gas- och elbil!

Förflytta dig miljövänligt! Den 1 september inviger Borlänge Energi Dalarnas första tankstation för fordonsgas i Borlänge. Med anledning av det arrangerar Borlänge Energi en informationsträff den 14:e april kl 18:00-19:30 för oss i Naturskyddsföreningen där vi får veta mer om fordonsgas och provköra både el och gasbilar. Läs mer här  

Läs mer