Så tycker partierna i Borlänge kommun

Naturskyddsföreningen i Borlänge och Falun har gjort en enkät med nio frågor kring miljö och klimat som vi skickat till partierna som sitter i fullmäktige i respektive kommun, då vi vill uppmärksamma miljö -och klimatfrågorna inför valet. Vi anser att kommunen har en viktig roll för det nödvändiga omställningsarbetet mot ett hållbart samhälle. Med en […]

Läs mer

Översiktsplan FalunBorlänge

Borlänge och Falu kommuner håller på att ta fram en gemensam översiktsplan. Läs Naturskyddsföreningens och Omställning Faluns synpunkter angående förslaget till ny översiktsplan för FalunBorlänge genom att klicka på länken Synpunkter på Översiktsplanen.  Vi har också skrivit ett inlägg om översiktsplanen i Dalarnas Tidningar.  Klicka här för att läsa inlägget i Dalarnas Tidningar.

Läs mer