Årsmöte i Borlänge

Årsmöte Borlänge 17 mars kl 19:00-21:00 på Liljegården, Borganäsvägen 22. Årsmötesförhandlingarna avrundas med presentationer av verksamheten inom skogsnätverket och kemikalienätverket. Diskussioner kommer även att hållas kring framtida inriktning på verksamheten. Mötet bjuder på kaffe och smörgås. Välkommen!

Läs mer

Program 2015

Det tryckta programmet ”Tuna Natur” kommer inte att skickas ut i år utan alla aktiviteter kommer att publiceras löpande på hemsidan samt annonseras i ”Dala Natur”. Även mailutskick görs till dem som har mailadress registrerad.

Läs mer

Föreläsning och samtal med Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare

–Politikerna verkar mer rädda för klimatpolitik än för klimatförändringarna, säger Svante Axelsson,  författare till boken Vår tid är nu: tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen. Det största hotet mot klimatet är inte att de globala utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. Det är istället den pessimism och uppgivenhet som sprider sig. –Det är möjligt att skapa […]

Läs mer

Julfika med bilder från Arvidsjaures natur

Välkommen till föreningens traditionella julfika som i år hålls på Gammelgården den 3 december kl 18:30 – 20:00! Till julfikat serveras bilder från en forskningsresa till naturvårdens utmarker 2014 i Arvidsjaur. Till bilderna berättar våra medlemmar Lars-Erik Nilsson och Göran Rönning om sina upplevelser.    

Läs mer

Kurs hos Permakultur Stjärnsund

Vi vill gärna tipsa dig om Sveriges Agroforestryträff som äger rum den 7-9 november i Stjärnsund i Södra Dalarna. Agroforestry är ett samlingsnamn för olika system där perenna växter så som träd och buskar, integreras med odling eller djurhållning. Träffen kommer att innefatta föredag och diskussioner om: – Skogsträdgårder – Trädjordbruk – Urban Agroforestry – Storskalig Agroforestry Dessutom kommer Håkan […]

Läs mer

Så tycker partierna i Borlänge kommun

Naturskyddsföreningen i Borlänge och Falun har gjort en enkät med nio frågor kring miljö och klimat som vi skickat till partierna som sitter i fullmäktige i respektive kommun, då vi vill uppmärksamma miljö -och klimatfrågorna inför valet. Vi anser att kommunen har en viktig roll för det nödvändiga omställningsarbetet mot ett hållbart samhälle. Med en […]

Läs mer

Översiktsplan FalunBorlänge

Borlänge och Falu kommuner håller på att ta fram en gemensam översiktsplan. Läs Naturskyddsföreningens och Omställning Faluns synpunkter angående förslaget till ny översiktsplan för FalunBorlänge genom att klicka på länken Synpunkter på Översiktsplanen.  Vi har också skrivit ett inlägg om översiktsplanen i Dalarnas Tidningar.  Klicka här för att läsa inlägget i Dalarnas Tidningar.

Läs mer