Stoppa kalhyggesbruket!

Naturskyddsföreningen har länge ansett att kalhyggen hotar den biologiska mångfalden och dessutom är en styggelse ur klimatsynpunkt. Skogsindustrin, som är en av de starkaste lobbygrupperna som finns i Sverige, har framhärdat att det som är bra för dem naturligtvis är bra för miljön. Det har regeringen hittills gått på, trots att EU vill stoppa det. […]

Läs mer

Det har länge varit dags att ställa om – fritt fram för hyggesfritt 👍

I lördags 27/8 hölls en viktig och engagerande föreläsning om Hållbart Skogsbruk i Borlänge. Bonnie Nilzon, skogstekniker med lång erfarenhet av skogsbruk, berättade om hyggesbrukets myter och hållbart produktiva metoder – utan hyggen!   ”Naturkultur är ett sätt att bruka skogen som utgår från trädens naturliga växtsätt där träd av olika storlek växer blandat” Läs […]

Läs mer

Årets slåtter på Tures Äng

Lördagen den 30 juli deltog ett antal eldsjälar vid slåttern av Tures Äng i Tuna-Hästberg och vi hade ett strålande väder. Naturskyddsföreningen har ansvarat för slåtter av ängen i 32 år, och det har blivit tradition att vi bjuder på fika och antingen Anders Janols eller paret Homman bjuder på enbärsdricka, och årets dricka var […]

Läs mer

Natursnokarna startar i Borlänge

Vill du bli natursnoksledare i Borlänge? Var med och bidra till att 𝒗𝒂𝒓𝒆𝒏𝒅𝒂 𝒖𝒏𝒈𝒆 𝒔𝒌𝒂 𝒌𝒂̈𝒏𝒏𝒂 𝒔𝒊𝒈 𝒉𝒆𝒎𝒎𝒂 𝒊 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆𝒏! Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet. Som ledare behöver du inte vara något slags naturexpert, biolog eller pedagog. Det räcker långt med intresse och sunt förnuft, så kan du delta i utbildning och sedan leda […]

Läs mer

Vad är meningen med Naturskyddsföreningen?

Sedan den industriella revolutionen, som möjliggjordes av billig fossil energi, (kol, olja och naturgas) har jordens befolkning ökat från cirka 1 miljard i början av 1800-talet till drygt 7,8 miljarder idag. Och jordens befolkning ökar fortfarande. Samtidigt har vars och ens ekologiska fotavtryck ökat drastiskt. Samtidigt som folks levnadsstandard ökat betydligt har allt detta skett […]

Läs mer

Årsstämma 2022

Den 28 mars hölls årsstämman på Gammelgården i Borlänge, med 22 deltagare. Två styrelsemedlemmar lämnade och till den nya styrelsen invaldes istället Emma Eurenius och Olle Rydell. Börje Eriksson fick fortsatt förtroende att leda styrelsens arbete. Till ny valberedning utsågs Bernt Belt och Stig Hermansson. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan antogs. Hela protokollet kommer att läggas ut […]

Läs mer

Earth Hour imorgon kl 20.30-21.30

Släck för vår enda planet 2007 startade Earth Hour av World Wildlife Fund m fl som en solidarisk manifestation för att skicka makthavare en tydlig signal att agera – för klimatet och vår planet. Just nu kan frågor som rör klimat och miljö kännas långt borta på grund av den svåra situation som råder för […]

Läs mer

Nyfiken på skog?

Efter decennier av kalhyggesbruk återstår inte mycket naturskog i vårt land. Som i tropisk regnskog har stora plantager med monokulturer ersatt den skog som tidigare kännetecknades av mångfald och stabilitet, hos oss inte med oljepalm utan med gran- eller tallplantager. Skogsindustrins lobbyister kallar även dessa plantager för skog, vilket leder till viss förvirring. De hävdar […]

Läs mer

Med anledning av Putins invasion av Ukraina återger vi ett uttalande från Naturskyddsföreningens riksförbund

Kära naturvänner,  Över en natt stod det klart att vi befinner oss i en helt ny verklighet. Vi följer med stigande oro den hemska utvecklingen i Ukraina och våra tankar är med den ukrainska befolkningen. Rysslands invasion av Ukraina har skördat liv, drivit hundratusentals människor på flykt och satt världen i skräck. Kriget kommer även att […]

Läs mer