Överge det koloniala tänkandet om naturen!

Nyligen kunde vi läsa i lokalpressen om hur Stora Enso vill minska älgstammen och hur Jägarförbundet i Dalarna istället vill öka den. Vi har också kunnat läsa om skogsägare som klagar på att de inte får avverka all den skog de vill p g a höga naturvärden. Alla dessa har fel utgångspunkt, nämligen att naturen är till för oss människor. Detta är orsaken till hela naturkrisen.

Människan har alltid strävat efter ny kunskap, som lett till nya upptäckter, men vi har också en tendens att ständigt erövra nya områden. Så lade européerna under sig stora delar av Afrika, Asien och hela Australien och den amerikanska kontinenten. Urbefolkningar trängdes undan, dödades och assimilerades. Allt mera av naturen koloniserades av människan.

Det privata ägandet ersatte det gemensamma förvaltandet av naturen och skogar skövlades, mark odlades upp och tama betesdjur ersatte de vilda djuren.

Med billiga fossila bränslen kom industrialiseringen igång kring 1700/1800 och befolkningen ökade från cirka 1 miljard år 1800 till över 8 miljarder idag. Alla dessa ska ha mat, vatten, energi, råvaror, utrymme, infrastruktur och producerar allt fler gifter, avfall och växthusgaser.

Och med ett fortsatt kolonialt förhållande till naturen, dvs att naturen är till för oss, har det lett till utfiskning och föroreningar av haven, erosion på land, ökenutbredning och avskogning.

I Sverige låter det ibland från skogsägarhåll som privata skogar funnits sedan urminnes tider, men i större delen av Sverige blev skogsägande inte vanligt förrän i början på 1800-talet. Först på 1960-talet började kalhyggesbruket och naturskogar ersattes av monokulturer av gran, tall och även importerade arter som contortatall.

Andra skador orsakas av exploatering av älvarnas vattenkraft, bebyggelse av åkrar, vägbyggen som skär rakt igenom naturen m m. Numera även av vindkraftsutbyggnad.

Över hela jorden har det skett stora skador på vitala delar av naturen med minskad biologisk mångfald samtidigt som vi med utsläpp av växthusgaser orsakat klimatförändringarna.

Mer än en tredjedel av världens markytor och nästan 75 procent av sötvattenresurserna används nu till odling eller boskap. Människan har drastiskt förändrat jordens livsmiljöer. Enligt FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald har tre fjärdedelar av landmiljöerna och två tredjedelar av havsmiljöerna påverkats kraftigt av mänsklig verksamhet.

Av alla däggdjur på jorden utgör nu Homo Sapiens 36%, människans tamdjur 60% och de vilda djuren endast 4%. Av fåglarna är bara 30% vilda, resten kycklingar, höns, kalkoner, gäss och ankor. Inte är situationen bättre för de ryggradslösa djuren, som t ex insekterna. Även mångfalden av svampar, lavar och växter förloras i accelererande fart.

Vi måste överge det koloniala förhållandet till naturen och ta många steg tillbaka för att ge naturen möjligheter att återhämta sig från vår rovdrift. Naturen är inte till för människan utan har sitt eget existensberättigande!

Vid COP15-mötet i Montreal 2022 bestämdes att minst 30% av all land- och vattenareal ska skyddas till senast 2030. Resten ska skötas på ett hållbart sätt, inklusive återställning av förstörda områden. EU har inte lyckats komma ända fram utan har sagt (9 november 2023) att det ska införas återhämtningsåtgärder för minst 20 procent av EU:s landområden och havsområden senast 2030, och för alla ekosystem som är i behov av restaurering senast 2050.

Restaurering av natur: rådet och parlamentet enas om nya regler för att restaurera och bevara skadade livsmiljöer i EU – Consilium (europa.eu)

Till och med detta verkar vara för mycket för många svenska skogsägare och för skogsindustrin, som tyvärr kommer att göra allt för att sabotera även dessa mål. Naturligtvis finns också många skogsägare, som vill ta ansvar för natur och klimat, men de är fortfarande alltför få.

För närvarande är cirka 4% av Borlänge kommuns yta skyddad och inte ens så mycket som 20% kan sägas vara någorlunda oförstörd natur, så här måste all återstående kontinuitetsskog skyddas snarast och så får vi satsa på restaurering direkt för att komma i närheten av de 20 procenten. ”Borlänge växer” är en urusel slogan. Istället bör vi ta vara på de möjligheter en krympande folkmängd innebär. Satsa på att förtäta Borlänge istället för storvulna planer på nya bostadsområden i åkermark och skog! Och satsa på naturskydd! Jag föreslår en ny kommunslogan: Borlänge tar ansvar!

Den 29/11 kl 16 kan alla lära sig mera om biologisk mångfald och hoten mot den, när vi tillsammans med Högskolan och andra i Naturskyddsföreningen ordnar en föreläsning på biblioteket i Falun med Alexandre Antonelli, professor i biologisk mångfald. Den sänds digitalt och spelas också in för att kunna ses senare.

Ett julklappstips: Donera pengar till Borlänges Naturarv för inköp av skyddsvärd natur, som julklapp till alla kommande generationer.

Plusgiro 210 08 05-7

Swish 123-2488773

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.