Om Föreningen

Naturskyddsföreningen i Borlänge är en lokalavdelning av Svenska Naturskyddsföreningen. Man blir automatiskt medlem hos oss genom medlemskap i Svenska Naturskyddsföreningen.

Vill du bli medlem kan du antingen höra av dig till någon i styrelsen så skickar vi en värvarfolder, eller på webben www.naturskyddsforeningen.se.

Som medlem får du bland annat tidningen Sveriges Natur som utkommer med sex nummer per år. Den håller dig ständigt uppdaterad om det mesta som händer på natur- och miljöområdet.

Vi ser gärna att många är med och hjälper till med de aktiviteter vi genomför. Är du intresserad så hör av dig till någon i styrelsen.