Bilpool

För den som har körkort och behöver bil av och till: Att vara med i en bilpool innebär att dela bil och fasta kostnader med övriga i bilpoolen. En bilpool sänker dina kostnader för bil, du får alltid tillgång till en ny bil och du kan dessutom hjälpa till att minska klimatpåverkan.

Föreningen Bilpolarna i Borlänge startade redan 1999. På deras webbsida finns mer information om kostnader och hur det fungerar. Bilpolarna i Borlänge