Rapport från den traditionella slåttern av Tures Äng 31 juli

Tack alla som var med och slog, räfsade och umgicks (inklusive de sociala grannarna: fåren) under dagen då ett varmt regn mer eller mindre hängde i luften ute i Tuna-Hästberg. För att inte förglömma gofika, med enbärsdricka – en upplevelse!

Så här mot sensommaren var det dags att slå ängens växtlighet och ta den därifrån för att gynna den magra ängsmarken. Några få individer var ännu i blom, som ljust lila vädd och den mer skarpt rosa brudborsten i buketten. Här syns också de överblommade orkidéerna Tvåblad och Brudsporre, samt Skogsknipprot, Rödklint, Vitmåra och Darrgräs.

 

För dig som vill veta mer om ängens biologi och traditionellt ängsbruk:

Slå ett slag för ängen (länsstyrelsens info-pdf)

Lienätverket på Facebook

Kanske ses vi på ängen nästa år..? Väl mött!

 

 

 

Idag inträffar Earth Overshoot Day (Den ekologiska skuldens dag)

Ur Dagens Nyheter idag:

” I år inträffar Overshoot Day den 29 juli, nästan en månad tidigare än i fjol, enligt organisationen Global Footprint Network. Den räknar varje år fram ett datum, som ska illustrera resursförbrukningen i världen och att jordens befolkning lever långt ifrån ett långsiktigt hållbart liv.

Datumet -eller nyckeltalet- är ingen exakt vetenskap, utan bygger på olika beräkningar av bland annat energikonsumtion, fiske, skogsbruk och koldioxidutsläpp. En slags årsbudget för naturens förnybara resurser.

Att årets budget skulle ta slut tidigare än förra årets var ingen överraskning.

– Under pandemin där mycket av industrin och samhället stod stilla, så påverkades resursförbrukningen och den mängd avfall och utsläpp vi genererar. Nu när hjulen börjar rulla igen, så är det inte konstigt att Overshoot Day hamnar ungefär där den har legat tidigare, säger Ola Hansén, klimatexpert vid Världsnaturfonden i Sverige.

Hade Overshoot Day varit ett finansiellt nyckeltal skulle vi nu vara inne och leva på sparkapitalet, det som skulle räcka till pensionen och barnen. Avkastningen på kapitalet hade vi redan gjort av med. (mer …)

Anmäl e-post till Borlänge kretsen

För att inte missa något som händer i vår krets, uppmanar vi i styrelsen alla som vill och har en e-post att anmäla sin e-post adress till medlem@naturskyddsforeningen.se . Utskick till kretsen blir med information som styrelsen anser lämpligt och aktuellt.

Ange ditt medlemsnummer och ditt personnummer (10 siffror). Du hittar ditt medlemsnummer på baksidan av tidningen Sveriges Natur. Du kan också få reda på ditt medlemsnummer genom att kontakta medlemsregistret, medlem@naturskyddsforeningen.se.

Skogsriskan

För alla svampintresserade finns en förening för mellersta Dalarna, som heter Skogsriskan. Kontakta gärna dem om du vill se deras aktiviteter och lära mera.

http://www.skogsriskan.se

Vi avser att lägga in även deras aktiviteter i aktivitetskalendern framöver.

Slåtter av Tures Äng i Tuna-Hästberg lördagen den 31/7

31 juli 2021 Lördag 06:30 – 12:00 Borlänge 

Lördagen den 31/7 är det dags att slå vår fina äng i Tuna-Hästberg och njuta av sommaren!  Redskap finns att låna, men om du har egen räfsa och lie så ta gärna med dem. Kretsen bjuder på kaffe/smörgås och Anders Janols har enbärsdrickan redo.

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besoksmal/naturreservat/borlange/tures-ang.html

För de morgonpigga är det samåkning från Maserhallens parkering kl 6.30, men det går bra att komma senare till Tures Äng också!

Kontaktperson Börje Eriksson

070-5725734

 

Blomvandring på Tures äng

Härmed inbjudes till besök på naturreservatet Tures Äng i Tuna-Hästberg, med botanisk guidning av Anders Janols, lördag den 12/6 kl 10.

För samåkning samling vid gamla turistbyrån på Stationsgatan i Borlänge från kl 9 och avresa senast 9:30.

Läs mera på länken nedan:

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besoksmal/naturreservat/borlange/tures-ang.html

Vi återkommer med mera information om slåtter med lie som kommer att ske på Tures Äng den 31/7.

Biologiska mångfaldens dag

Klimathotet är brådskande att göra något åt, men det går givetvis att med tillräckliga satsningar klara 1,5 gradersmålet!

Hoten mot biologisk mångfald är på sätt och vis ett större problem, som bara delvis hänger ihop med klimatet. Det är en följd av vår överexploatering av natur i alla former. Och inte blir det bättre av ökande befolkning på jorden.

På global nivå måste jordens rika (i många länder, idag) radikalt minska sitt ekologiska fotavtryck, samtidigt som de fattiga (många länder, likaså) ska kunna höja sin levnadsstandard, med krav på mera rent vatten, mera mat och mera energi.

Under tiden väntas en folkökning, enligt FN från dagens 7,8 till 9,7 miljarder 2050, och 10,9 miljarder 2100. Det är oerhört svårt att få detta att gå ihop med krav som ställs i alla länder, och med stark folkökning i de flesta länder, ofta fattiga sådana.

På Borlänge kommuns hemsida står ”Borlänge växer”, och det är ju just problemet, den eviga tillväxten. Både Borlänge, Sverige och världen skulle må bättre om befolkningsökningen upphör och till och med börjar minska. Det är en myt att välståndet bara kan upprätthållas med ökande befolkning!

Till att börja med kunde vi i Sverige och andra välbärgade länder sluta uppmana till att skaffa flera barn. Avskaffa flerbarnstilläggen, dvs avskaffa en av statens pekpinnar! Öka biståndet till fattiga länder med hög befolkningsökning. 300 miljoner kvinnor saknar tillgång till preventivmedel, men önskar det. Med utbildning, bättre hälsovård och tillgång till preventivmedel skulle dessa länder klara övergången till högre ekonomisk standard snabbare. Och möjligheterna att bibehålla biologisk mångfald skulle öka dramatiskt!

Läs mera på Population Matters Swedens hemsida. https://natverketpopulation.com/

Börje Eriksson

Rädda klimatet, svårt, men inte omöjligt!

Bill Gates redogör i sin bok ”How to avoid a climate disaster” för hur vi kan nå nollutsläpp av växthusgaser i tid för att undvika en klimatkatastrof. Praktiska och genomförbara förslag, utan att täcka världen med solpaneler och vindkraftverk, och utan att bygga mera vattenkraft, och förstås utan att elda upp skogen. Vi tror väl inte att vindkraftverk är ofarliga för miljön? Vem har närmare studerat hur infraljud från vattenbaserad vindkraft påverkar valars kommunikation, t ex? Och landbaserade vindkraftverket går hårt åt fåglar och i större utsträckning fladdermöss. Se https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Forskning/Vindval/Faglar-och-fladdermoss/

Digitalt seminarium: 𝘾𝙞𝙧𝙠𝙪𝙡𝙖̈𝙧 𝙚𝙠𝙤𝙣𝙤𝙢𝙞 – 𝙗𝙤𝙩𝙚𝙢𝙚𝙙𝙚𝙡 𝙚𝙡𝙡𝙚𝙧 𝙗𝙧𝙤𝙢𝙨𝙢𝙚𝙙𝙞𝙘𝙞𝙣?

Vi frågar oss vad cirkulär ekonomi verkligen betyder, varför det blivit så populärt och till vilken grad det kan användas som en strategi för att hålla vår civilisation inom planetens gränser.
Tid:
4 Maj 2021
Tisdag 19:00 – 21:00
Plats:
Digitalt
Preliminärt program
19.00-19.05 Introduktion
19.05-19.35 Föreläsning om cirkulär ekonomi med Roger Strand
19.35-20.10 Panelsamtal med Isabella Lövin, Karin Bradley och Ola Alterå
20.10-20.20 Paus
20.20-21.00 Frågestund
Anmälan senast 2 maj via shorturl.at/chrA7 Länk skickas ut till de anmälda.