Presentation Stig Hermanson

Styrelseposition: Kassör

Mål med styrelsearbetet:
Att få leva i balans med naturen på alla plan.

Bästa miljö/naturvänliga tips i vardagen:
Köp mer ekologisk mat.