Presentation Kristina Berggren

Styrelseposition: Suppleant

Mål med styrelsearbetet:
Bevara naturen för att kunna hämta kraft, sinnes-ro och energi i vardagen.

Bästa miljö/naturvänliga tips i vardagen:
Handla ekologiskt så gott det går! Rör på dig, cykla-gå-var ute i Naturen. Ät mer vegetariskt!