Presentation Elisabet Lindow

Styrelseposition: Ledamot

Mål med styrelsearbetet:
Att verka för människors hälsa och en ren och oförstörd natur. Sprida viktig information för medlemmar och allmänheten.

Bästa miljö/naturvänliga tips i vardagen:
Handla ekologiskt. Källsortera mera. Var aktsam med vattnet.