Presentation Marie Hagberg

Styrelseposition: Sekreterare

Mål med styrelsearbetet:
Starta upp en lokal fältbiologgrupp.
Locka medlemmar att bli aktiva i föreningen.

Bästa miljö/naturvänliga tips i vardagen:
Välj cykel framför bil. Vardagsmotion får man på köpet.
Odla egna grönsaker på sommaren.