Presentation Marie Hagberg

Ålder: 33
Styrelseposition: Sekreterare
Mål med styrelsearbetet:
Starta upp en lokal fältbiologgrupp.
Locka medlemmar att bli aktiva i föreningen.
Bästa miljö/naturvänliga tips i vardagen:
Välj cykel framför bil. Vardagsmotion får man på köpet.
Odla egna grönsaker på sommaren.