Presentation Hendrik Deivall

Styrelseposition: Vice ordförande och webredaktör

Mål med styrelsearbetet:
Lära mig mer om naturen och vad en förening kan göra för naturen. Drömmen är att starta en vattengrupp som hjälper våra vattenmiljöer.

Bästa miljö/naturvänliga tips i vardagen:
Välj cykel framför bil. Odla egna grönsaker. Köp ekologiskt och Fair Trade. Semestra i Sverige det är ett underbart vackert land.