Kolonilotter

Är du intresserad av att odla ekologiska grönsaker och blommor men inte har någon mark? Då kan du kontakta kulturföreningen ”Nära Backa”  som har kolonilotter på Lergärdet/Tjärnaheden. För mer information kontakta Ankara Nygårds, 070-650 39 10, narabackaodlarforening@gmail.com

Läs mer