Kurs hos Permakultur Stjärnsund

Vi vill gärna tipsa dig om Sveriges Agroforestryträff som äger rum den 7-9 november i Stjärnsund i Södra Dalarna. Agroforestry är ett samlingsnamn för olika system där perenna växter så som träd och buskar, integreras med odling eller djurhållning. Träffen kommer att innefatta föredag och diskussioner om: – Skogsträdgårder – Trädjordbruk – Urban Agroforestry – Storskalig Agroforestry Dessutom kommer Håkan […]

Läs mer