Översiktsplan FalunBorlänge

Borlänge och Falu kommuner håller på att ta fram en gemensam översiktsplan. Läs Naturskyddsföreningens och Omställning Faluns synpunkter angående förslaget till ny översiktsplan för FalunBorlänge genom att klicka på länken Synpunkter på Översiktsplanen.  Vi har också skrivit ett inlägg om översiktsplanen i Dalarnas Tidningar.  Klicka här för att läsa inlägget i Dalarnas Tidningar.

Läs mer